-
ม่านตาไก่
            ม่านตาไก่  เป็นการนำห่วงตาไก่มาติดกับผ้าม่านด้านบน โดยเว้นระยะห่างของห่วงตาไก่เท่าๆกัน เมื่อนำมาคล้องรางประดับทำให้ดู สวยงาม เป็นลอน มีความเรียบง่ายในตัว โดดเด่นทันสมัย ไม่ตกยุค สำหรับม่านห่วงตาไก่ที่มีลักษณะเฉพาะของรางม่านที่สอดผ่านห่วงตาไก่ที่ยึดติดกับผ้าม่านในลักษณะสลับไปสลับมากับการเว้นระยะของห่วงตาไก่ที่ได้ความเท่ากันทุกช่องพร้อมคลิปจัดระยะ  เพื่อให้ผ้าม่านดูเป็นลอนคลื่นสวยงาม  ง่ายต่อการเปิดปิด  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความหรูหรา  เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น