-
 
  
ม่านไม้ไผ่
             ม่านไม้ไผ่ผลิตจากไม้ไผ่ธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีในการกำจัด ปลวก มอด แมลง และอบแห้ง ที่อุณหภูมิสูง และใช้ไม่ไผ่ที่มีความหนาแน่น และมีความยืดหยุ่นสูง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม้ไผ่คุณภาพดี มีอายุการใช้งานคงทน เหมาะกับการแต่งบ้านให้ดูดีสะบายตามีความเป็นธรรมชาติ ม่านไม้ไผ่ส่วนบนจะมีหน้าม้าช่วยในการปิดบังอุปกรณ์ที่ใช้ในการดึงเปิดปิดม่านให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ม่านไม้ไผ่ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากเปิดม่านโดยการดึงเชือกขึ้น และ ปิดม่านโดยการผ่อนเชือกลง สามาารถหยุดม่านได้ในตำแหน่งที่ต้องการ 
ม่านไม้ไผ่ มี 3 แบบ
            ม่านพับม่านไม้ไผ่ Bamboo Roman Shade Style
            ลักษณะคล้ายม่านพับทั่วไป มีความโดดเด่นที่ชั้นของผ้าที่พับเรียงต่อกันอย่างสวยงาม มีอุปกรณ์แข็งแรงทนทาน เพียงดึงเชือกเพื่อปรับความสูงของม่านที่ต้องการ

            ม่านม้วนไม่ไผ่ Bamboo Roller Blinds
            ใช้เชือกดึงสีน้ำตาลธรรมชาติเข้ากับชุดในการควบคุมการขึ้น – ลงของม่านม้วน ม่านจะค่อยๆ เริ่มม้วนจากด้านล่างขึ้นบน ปรับระดับความสูงได้ตามต้องการ

            ฉากบังตาบานพับ Bamboo Partition
            มีกรอบไม้เรียงต่อกันชุดละ 4 บาน เคลื่อนย้ายตำแหน่งหรือพับเก็บได้อย่างสะดวก