-
 
  
ม่านไม้ไผ่
ม่านไม้ไผ่ มี 3 แบบ
            ม่านพับม่านไม้ไผ่ Bamboo Roman Shade Style
            ลักษณะคล้ายม่านพับทั่วไป มีความโดดเด่นที่ชั้นของผ้าที่พับเรียงต่อกันอย่างสวยงาม มีอุปกรณ์แข็งแรงทนทาน เพียงดึงเชือกเพื่อปรับความสูงของม่านที่ต้องการ

            ม่านม้วนไม่ไผ่ Bamboo Roller Blinds
            ใช้เชือกดึงสีน้ำตาลธรรมชาติเข้ากับชุดในการควบคุมการขึ้น – ลงของม่านม้วน ม่านจะค่อยๆ เริ่มม้วนจากด้านล่างขึ้นบน ปรับระดับความสูงได้ตามต้องการ

            ฉากบังตาบานพับ Bamboo Partition
            มีกรอบไม้เรียงต่อกันชุดละ 4 บาน เคลื่อนย้ายตำแหน่งหรือพับเก็บได้อย่างสะดวก