-
ม่านม้วนแบล็คเอ้าท์
            ม่านม้วนแบล็คเอ้าท์ เป็นผ้าประเภททึบแสง มีคุณสมบัติป้องกันแสงแดด ความร้อน และแสงสว่างจากภายนอกได้ 90-100% ทำให้ห้องของคุณมืดสนิท เพิ่มความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยได้เป็นอย่างดี