-
  ม่านจีบ
           ม่านจีบ ลักษณะเย็บเป็นจีบ ที่หัวของผ้ามีตะขอเกี่ยวรางด้านหลัง ดูเป็นทางการมีระเบียบ แต่ทันสมัย เป็นที่นิยม